top of page
  • vis439

Het begrip economische waarde in Disputen (I)


In dit (concept)artikel wordt belicht op welke wijze de omvang van voor vergoeding in aanmerking komende schade berekend kan worden. Met betrekking tot dit onderwerp bestaan grofweg twee opvattingen. De eerste gaat uit van wat een boekhoudkundige benadering genoemd kan worden. Op basis van aan de boekhouding ontleende gegevens, meestal wordt het winstbegrip toegepast, tracht men de door het schade veroorzakend evenement gemiste resultaten vast te stellen. De tweede opvatting rust op een financieel-economisch fundament. In plaats van gederfde winst speelt hier het teloorgaan van economische waarde de hoofdrol. In deze bijdrage wordt op de economische benadering nader ingegaan. Naast een toelichting op de te gebruiken begrippen laat een voorbeeld de rekenkundige gang van zaken zien.

In dit eerste deel is de aandacht gericht op het vaststellen van de omvang van de schade. In een volgend artikel zal de nadruk liggen op de vraag welk bedrag uitgekeerd dient te worden. De financiële afwikkeling van een schade geschiedt vaak geruime tijd nadat het schade veroorzakend evenement heeft plaatsgevonden.

Dit artikel is een herziene versie van een artikel dat in 2017, onder dezelfde titel, is verschenen in de bundel "10 jaar LRGD Deskundigen" (zie de bibliografie)

EconSchade(I)Publ
.pdf
Download PDF • 298KB

37 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page