top of page

Casus Bellona B.V (pagina 124 e.v.)
 

Voor dat verder op de forensische aspecten van deze casus wordt ingegaan volgt eerst een meer cijfermatige analyse met betrekking tot het bepalen van de economische waarde. Daarbij ligt de nadruk op het verband tussen projecten, hebben een vooraf bepaalde levensduur, en ondernemingen; de laatsten zijn gebaseerd op veronderstelde continuïteit.

Bellona toelichting H2

Bellona cijferopstelling - H2.xlsx

Bellona cijferopstelling PDF

bottom of page