top of page
Schermafbeelding 2022-07-11 om 11.11.41.png

Dr. Jan Vis MBA RV FRICS is medeoprichter van Talanton Valuation, wetenschappelijk directeur bij de Stichting Talanton Economic Research en programmadirecteur en kerndocent van de opleiding Business Valuation aan Nyenrode Business Universiteit. Werken met waarde | Vis | 9789024450336 | Boom uitgevers Amsterdam (bua.nl) Een onmisbare gids om economische waarde in de praktijk te brengen.

Werken met WAARDE

Dr. Jan Vis MBA RV FRICS

IMG_4709.JPG

Welkom op de website ‘Werken met Waarde’. Hier vindt u de uitwerkingen van de in het boek gepresenteerde voorbeelden. Hoewel deze zijn te downloaden zijn ze niet zondermeer bruikbaar voor het bepalen van de economische waarde van andere waarderingsobjecten; zij dienen een educatief doel.

De uitwerkingen gaan vergezeld van toelichtingen en commentaar. Enkele onderwerpen worden in de toelichting ook verder uitgediept. De uitwerkingen en bijbehorende toelichtingen dienen als onderhanden werk te worden beschouwd. Dat betekent dat ook later nog aanvullend commentaar of aanpassingen zullen worden gepubliceerd.
Verder is het de bedoeling dat met enige regelmaat actuele thema’s behandeld zullen worden. Onder het kopje ‘blog’ zijn deze bijdragen te vinden. Onder hetzelfde kopje is de rubriek ‘Theoretische Achtergrond’ opgenomen. Daarin komen relevante theoretische grondslagen aan bod.

bottom of page