Dr. Jan Vis MBA RV FRICS

Welkom op de website voor werken met waarde. In de komende maanden zal op deze website alle voorbeelden in excel beschikbaar worden gemaakt die in het boek “werken met waarde” van beschreven staan als naslagwerk. Houdt u deze website in uw browser beschikbaar.

Werken met WAARDE

Dr. Jan Vis MBA RV FRICS

Werken met WAARDE - Jan Vis

Dr. Jan Vis MBA RV FRICS is medeoprichter van Talanton Valuation, wetenschappelijk directeur bij de Stichting Talanton Economic Research en programmadirecteur en kerndocent van de opleiding Business Valuation aan Nyenrode Business Universiteit.
 

Werken met waarde | Vis | 9789024450336 | Boom uitgevers Amsterdam (bua.nl) 
Een onmisbare gids om economische waarde in de praktijk te brengen.
 

Analyseren en toepassen van economische waarde
Werken met waarde belicht op analytische wijze het begrip economische waarde. Het biedt een uitgebreide toelichting op de theoretische grondslagen, waarbij vooral het subjectieve karakter van waarde veel aandacht krijgt. Vervolgens wordt het begrip waarde geoperationaliseerd.
 
De uitgebreide rekenvoorbeelden helpen om waarde in context te plaatsen. Daarbij komen niet alleen fusies en overnames aan bod, maar gaat de auteur ook in op de begrippen vermogenskostenvoet en flexibiliteitswaarde (reële opties). Daarnaast besteedt hij aandacht aan de forensisch waardeerder die bij procedures en geschillen waardeert.
 

Tweede volledig herziene editie
Deze herziene editie is volledig geactualiseerd en voorzien van nieuwe voorbeelden. Op de bijbehorende website staan aanvullende rekenopdrachten met uitwerking.
 

Voor wie
Werken met waarde is onmisbaar voor fusie- en overnamespecialisten, financieel adviseurs, accountants, waarderingsdeskundigen en M&A-fiscalisten en -juristen. Het biedt een uitstekende basis voor de opleiding Business Valuation.

Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...