top of page
  • vis439

Effectieve β-blokkers: als Finance niet werkt

Bijgewerkt op: 16 aug. 2023


In de waarderingspraktijk wordt het zogeheten CAPM-model vaak gebruik. Zoals de Duitse filosoof Kant opmerkte is het toepassen van kennis altijd een slag lastiger dan het verwerven van kennis. Alvorens iets toe te passen dient de vraag beantwoord te worden of de voorhanden zijnde kennis in het specifieke geval wel toepasbaar is.Voor het beantwoorden van die vraag is in dit geval meer nodig dan kennis van het CAPM-model. Voor het waarderen van niet-beursgenoteerde ondernemingen leidt het zonder nadenken toepassen van het CAPM-model tot een onjuiste waardering.

In het handboek Corporate Valuation - Measuring the Value of Companies in Turbulent Times wordt onder meer het volgende opgemerkt: "When the CAPM is adopted, only systematic risk factors should be considered to estimate the opportunity cost of capital. However, as discussed above, the variability of the cash flow of a business depends on total risk rather then systematic risk only. Furthermore, the probability of a firm becoming insolvent is a function of the total risk." (blz. 218).

In komende bijdragen zal nader worden ingegaan op het gevaar dat schuilt in het onnadenkend toepassen van het CAPM. De nadruk zal daarbij liggen op het gebruik van allerlei beta's. Als wordt gewerkt met Equitable Value, Investment Value, Liquidation Value en in bepaalde gevallen ook Market Value (definities volgens IVS 2022) is het gebruik van beta's dubieus.

Op 12 augustus 2023 is onderstaande tekst, over de rol van ondernemers, toegevoegd. Het is de bedoeling dat in de komende weken naar additioneel materiaal zal worden geplaatst.


OndernemersWmW08-23
.pdf
Download PDF • 241KB

Op 16 augustus is onderstaande tekst, over de veronderstellingen die aan het CAPM ten grondslag liggen, toegevoegd.Welke veronderstellingen
.pdf
Download PDF • 174KB

55 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page